Travexperter

Brascos Experter

Aktuella andelar

V75

Pris: 2600 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 2500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 650 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 550 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 299 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 275 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 250 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 200 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 199 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 150 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 25 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 500 kr / andel

Spelstopp:

SENASTE VINSTER
20/02-19 V86 25 andelar 41 135 kr
20/02-19 V86 25 andelar 9 357 kr
20/02-19 V86 5 andelar 29 427 kr
20/02-19 V86 10 andelar 3 390 kr
16/02-19 V75 10 andelar 45 876 kr

Om Brascos Experter

Dennis, Timo och Thomas på Café Brasco sätter tillsammans med andra experter ihop flera olika andelssystem till tävlingarna på V75 och V86. Var och en av dessa herrar har varit delaktiga i ett antal miljonvinster under åren och hjälper nu Andelstorgets besökare att hitta rätt vinnande rader. Spännande!

HÖGSTA VINSTER
24/10-18 V86 10 andelar 6 749 723 kr
22/07-17 V75 10 andelar 1 201 756 kr
13/08-17 V75 10 andelar 932 615 kr
23/11-16 V86 10 andelar 763 099 kr
28/05-16 V75 10 andelar 742 261 kr