Travexperter

Brascos Experter

Aktuella andelar

V86

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 500 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 150 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 44 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 650 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 299 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 150 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 25 kr / andel

Spelstopp:

SENASTE VINSTER
14/07-18 V75 10 andelar 45 032 kr
07/07-18 V75 10 andelar 3 354 kr
07/07-18 V75 10 andelar 3 168 kr
24/06-18 V75 10 andelar 13 517 kr
24/06-18 V75 10 andelar 12 010 kr

Om Brascos Experter

Dennis, Timo och Thomas på Café Brasco sätter tillsammans med andra experter ihop flera olika andelssystem till tävlingarna på V75 och V86. Var och en av dessa herrar har varit delaktiga i ett antal miljonvinster under åren och hjälper nu Andelstorgets besökare att hitta rätt vinnande rader. Spännande!

HÖGSTA VINSTER
22/07-17 V75 10 andelar 1 201 756 kr
13/08-17 V75 10 andelar 932 615 kr
23/11-16 V86 10 andelar 763 099 kr
28/05-16 V75 10 andelar 742 261 kr
07/02-18 V86 10 andelar 628 457 kr