Travexperter

Brascos Experter

Aktuella andelar

V86

Pris: 2600 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 699 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 449 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 225 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 199 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V86

Pris: 44 kr / andel

Spelstopp:

SENASTE VINSTER
20/10-18 V75 10 andelar 102 245 kr
20/10-18 V75 10 andelar 5 133 kr
20/10-18 V75 10 andelar 110 518 kr
13/10-18 V75 10 andelar 6 852 kr
13/10-18 V75 10 andelar 6 645 kr

Om Brascos Experter

Dennis, Timo och Thomas på Café Brasco sätter tillsammans med andra experter ihop flera olika andelssystem till tävlingarna på V75 och V86. Var och en av dessa herrar har varit delaktiga i ett antal miljonvinster under åren och hjälper nu Andelstorgets besökare att hitta rätt vinnande rader. Spännande!

HÖGSTA VINSTER
22/07-17 V75 10 andelar 1 201 756 kr
13/08-17 V75 10 andelar 932 615 kr
23/11-16 V86 10 andelar 763 099 kr
28/05-16 V75 10 andelar 742 261 kr
07/02-18 V86 10 andelar 628 457 kr